” Travma Bilgili” olmak, son yıllarda yapılan çalışmalar doğrultusunda travmanın olumsuz etkileri konusunda gelişen farkındalığa dayanmaktadır.

Travma Bilgili olmak ve travma bilgili yaklaşımlar, travmanın etkisine dair bir anlayış ve duyarlılığa dayanan; fiziksel, psikolojik ve duygusal güvenliği vurgulayan, hem hizmet sağlayıcı hem de sağ çıkan için kontrol ve güçlendirme duygusunu yeniden inşa etmeye yarayan fırsatları yaratan, temel bir çerçeve sağlar.

Travma bilgili olmak,

– Travma Prevalansı (yaygınlığı) farkındalığı oluşturmak,

– Travmanın fiziksel, duygusal, zihinsel sağlık ve diğer hizmetlere (hukuk, okul vb) katılım davranışları üzerindeki etkisinin anlaşılması.

– Mevcut hizmet sistemlerinde bireylerin yeniden travmatize edebileceğinin ve yaygınlığının anlaşılmasını kapsamalıdır.

Danışanın gerçekliğini göz önünde bulundurarak onun güvenlik ve refahına öncelik vererek sunduğunuz hizmeti kişiye özel olarak uyarlamanız anlamına gelir.

Travmanın çok sayıda ve çeşitli katmanı vardır; doktor, hemşire, psikolog, masaj uzmanı, fizyoterapist, ebe, doula, somatik uygulayıcı, yoga eğitmeni gibi çok farklı alanlarda hizmet veriyor olabilirsiniz… Sizden profesyonel hizmet alanların yaşamlarının bir noktasında travma öyküsü olması ihtimal dahilindedir.

Travma öyküsü olanlar için bazı uygulamalar / hizmetler zor, korkutucu bir deneyim olarak algılanabilir.

Travma bilgili olarak, travma katmanlarını ve müdahale yöntemlerini bilmek destek verdiğiniz danışanla daha içten bir ilişki kurarak, daha şefkatli bir bakım sunabilmeyi sağlar.

Daha önemlisi kendi sunduğunuz hizlet ya da yaklaşım dışında kişinin ihtiyacı doğrultusunda destek yöntemleri önermekte çeşitlilik sağlar.

Travma bilgili olmak; travmanın doğası, insan fizyolojisi, nörolojisi, psikolojisi ve insanın hayatına etkileri hakkında ayrıntılı bir eğitime sahip olmak ve bu bilgileri hayata geçirmek anlamına gelir.

Bununla birlikte bu alanda sürekli olarak eğitime ve güncel bilgileri öğrenmeye devam etmek gerekir.

Travma Bilgili olmak ve travma bilgili yaklaşımlar, travmanın etkisine dair bir anlayış ve duyarlılığa dayanan; fiziksel, psikolojik ve duygusal güvenliği vurgulayan, hem hizmet sağlayıcı hem de sağ çıkan için kontrol ve güçlendirme duygusunu yeniden inşa etmeye yarayan fırsatları yaratan, temel bir çerçeve sağlar.

Travma bilgili olmak için gerekli eğitimin temel aldığı üç ana bilimsel alan vardır. Bunlar,

  • Travma teorileri
  • Sinir bilim
  • Bağlanma teorisi olarak sıralanabilir.

Travma Bilgili Yaklaşım / Bakım İlkeleri nelerdir?

Travma Farklındalığı:

Travma Bilgili yaklaşımda uygulayıcılar, travmanın hizmet alıcılar arasında ve işgücü içinde yaygınlığını ve etkisini anlayacaktır.

Uygulanan hizmet politikası bu farkındalığı yansıtır ve koşulsuz olarak destekler.

Güvenlik:

Hizmet politikası ve uygulamalar, hizmet alıcılar ve profesyoneller için fiziksel ve duygusal güvenlik sağlama taahhüdünü yansıtır.

 

Seçim ve Güçlendirme:

İyileşmeyi kolaylaştırmak ve yeniden travmatize etmekten kaçınmak amacıyla, seçim ve güçlendirme hem hizmet sağlayıcı profesyoneller için, hem hizmet alıcı için travma bilgili yaklaşım / bakımın parçasıdır.

Travma bilgili yaklaşım, benlik duygumuzu, sinir sistemimizi, bedenimizdeki hücreleri ve dokuları şekillendiren çok sayıda deneyim etrafında farkındalık yaratır. Bu farkındalık aynı zamanda esnekliğimiz ve plastisitemiz açısından da güçlendiricidir. Böylece büyüyebilir ve değişebiliriz…

Hiçbirimiz tam olarak “travma bilgili” olamayacağız, çünkü bu sonsuz bir öğrenme sürecidir. İnsanı öğrenmeye çalışıyoruz… Bu açıdan “travma bilgili” olmak işaretleyebileceğimiz bir kutucuk değildir. Başka beceri eğitimleri gibi sonunda kazanacağımız bir sertifika da değildir. Bilgilerimizi paylaşmamız ve uygulamamız için bir çerçeve oluşturur. Bu sadece bir başlangıç olabilir…

Uygulamalarımızı travmatik deneyimlere daha duyarlı hale getirmek için bilgimizi ve anlayışımızı arttırmaya devam etmeliyiz. O yüzden “Travma bilgiliyim” demek yerine,

  • Travma bilgili bir çerçeveden pratik yapıyorum…
  • Benden hizmet alan bazı kişilerin travma yaşamış olabileceğini aklımda tutarak hizmet sunmaya çalışıyorum.
  • Eğitimim ve yaklaşımım, travmanın zihinsel ve fiziksel sağlığımızı etkilediği birçok farklı yol olduğunu görüyor, biliyor ve tanıyor.
  • Bir hizmet sağlayıcı olarak yaklaşımıma travma bilgili bakımı uygulamaya çalışıyorum…

demek daha uygun olabilir.

Travmanın bilgili olduğunu söylemek ve travma bilgili olarak uygulama yapmak tamamen farklı iki şeydir. Travma konusunda bilgili olmak bir başlangıçtır, iyileşmeye katkısı olacak eylemlere geçmemiz gerekir.

Close
m

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce neque purus, eleifend vel sollicitudin ut.

Instagram

@ My_wedding_day

Follow Us

Solene@qodeinteractive.com